Presă
04
09
2016

Festivalul Internaţional „Youth International Ballet Gala” – 24-26 noiembrie 2016 – Regulament

Festivalul Internaţional „Youth International Ballet Gala”, organizat de către Şcoala de balet „JAQUELINE” împreună cu maeştrii de balet Maria şi George Postelnicu, în parteneriat cu Opera Comică pentru Copii Bucureşti, se adresează copiilor, elevilor şi tinerilor care practică dans clasic/dans contemporan/dans de caracter şi se va desfasura în perioada 24-26 noiembrie pe scena Operei Comice pentru Copii.

  1. INSCRIERE

Înscrierea participanţilor se va face în perioada 12.09-25.10.2016, completand formularul on-line.

Alte documente necesare înscrierii:

– O fotografie şi un text de maxim 5 rânduri, reprezentative pentru şcoală (pentru caietul program al festivalului)
– Copie după dovada achitării taxei de înscriere
– Tabel cu numele si prenumele tuturor participantilor / scoala.
Documentele sus menţionate se vor trimite prin e-mail, la adresa: contact@jaquelinebalet.ro
  1. CATEGORII DE VÂRSTĂ (pentru inscrierea la Workshop-uri)

Mini         – 8 ani şi mai putin

Copii        – 9-13 ani

Juniori     – 14-18 ani

Seniori     – peste 19 ani

  1. SECŢIUNI

Participanţii vor interpreta o lucrare la alegere, în funcţie de nivelul de pregătire al acestora.
Coregrafia lucrării poate fi alcătuită de profesor sau de autori consacraţi, fapt ce va fi specificat în fişa de înscriere.

Festivalul cuprinde următoarele secţiuni:

– Dans clasic

– Dans contemporan

– Dans de caracter

Categorii:

– SOLO, DUO, TRIO, QVARTET, GRUP, FORMATIE

Fiecare şcoală se va putea prezenta cu un anumit număr de dansuri, astfel:

– maxim 3 dansuri grupuri/formaţii (clasic, contemporan, caracter)

(combinate la alegere trebuie sa fie maxim 3 numere/şcoala)

– maxim 5 dansuri solo/duet/trio/qvartet (clasic, contemporan, caracter)

(combinate la alegere trebuie să fie maxim 5 numere/şcoală).

(Grup = între 5 şi 12 dansatori, Formaţie  = peste 12 dansatori)

  1. PROGRAM FESTIVAL

Participanţii vor fi grupaţi pe caregorii de vârstă pentru participarea la workshop-uri, astfel:

24 noiembrie:

Grupa de vârstă Mini+Copii, între orele 9-1030            dans clasic, cu maestra Sonia Villani

Grupa de vârstă Juniori-Seniori, între orele 11-1230    dans clasic, cu maestrul George Postelnicu

Grupa de vârstă Copii, între orele 9-10,                       dans contemporan, cu maestra Simona Minervino

Grupa de vârstă Juniori-Seniori, între orele 1030-12,   dans contemporan, cu maestrul Markus Zmolnig

Grupa de vârstă Mini+Copii, între orele 13-14,                        dans de caracter, cu maestra Maria Postelnicu

Grupa de vârstă Juniori-Seniori, între orele 1430-1530  dans de caracter, cu maestra Maria Postelnicu

25 noiembrie:

Grupa de vârstă Mini+Copii, între orele 9-1030            dans clasic, cu maestra Sonia Villani

Grupa de vârstă Juniori-Seniori, între orele 11-1230    dans clasic, cu maestrul George Postelnicu

Grupa de vârstă Copii, între orele 9-10,                       dans contemporan, cu maestra Simona Minervino

Grupa de vârstă Juniori-Seniori, între orele 1030-12,   dans contemporan, cu maestrul Markus Zmolnig

Grupa de vârstă Mini+Copii, între orele 13-14,                        dans de caracter, cu maestra Maria Postelnicu

Grupa de vârstă Juniori-Seniori, între orele 1430-1530  dans de caracter, cu maestra Maria Postelnicu

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a opera modificări în orarul workshop-urilor în cazul în care situaţia o va impune.

26 noiembrie:

Orele 9,00 – 12,00 – repetiţie pe scena Operei Comice pentru Copii

Ora 18Gala de Balet

Participanţii în Gala de balet trebuie să fie în culise cu 5 dansuri înainte de intrarea lor în scenă.

Desfăşurătorul Galei de balet va fi stabilit după terminarea înscrierilor şi va fi pus la dispoziţia participanţilor începând cu data de 10 noiembrie 2016.

  1. MUZICA

Muzica va fi înregistrată de către fiecare participant (în condiţii de imprimare optime), în format MP3, unică pentru fiecare apariţie, şi va fi trimisă pe e-mail la adresa contact@jaquelinebalet.ro, până la data de 1 nov. 2016, specificându-se explicit Numele şcolii, Numele variaţiei/dansului, Secţiunea şi Categoria, datele de intrare în scenă (P/M).

Pentru siguranța evoluţiei scenice fiecare concurent / profesor va avea asupra lui o copie a muzicii, pe suport electronic Cd / Memory Stick, în format mp3.

Barem de timp:

Solo/Duo/ Trio/Qvartet: maxim 2 min.
Grup: maxim 4 min.

  1. COSTUME/ŢINUTĂ SCENICĂ

Se pot folosi costume liber alese în toate secţiunile, dar acestea trebuie sä sublinieze caracterul dansului.

  1. TAXE DE PARTICIPARE

Solo = 160 lei /dans

Duo = 125 lei /dans/dansator

Trio = 100 lei /dans/dansator

Quartet = 80 lei /dans/dansator

Grup = 70 lei /dans/dansator

Formaţie = 50 lei /dans/dansator

Taxele se aplică pentru o singură apariţie scenică.

Pentru fiecare dans suplimentar, taxa se va reduce cu 25% / dans / dansator.

Taxele de participare cuprind accesul la vestiare, repetiţiile pe scenă şi participarea la Gala de balet.

Taxele de se vor achita până în data de 15.10.2016 în contul RO50BTRL04101202797117XX, deschis la Banca Transilvania Bucureşti, titular EDUCA SERVICES SRL.

Pe ordinul de plată se vor preciza următoarele:

Taxă înscriere festival + numele şcolii

Veţi primi permisiunea de participare după confirmarea achitării taxelor de înscriere.

Data limită de achitare a taxelor de concurs este 15.10.2016.

Nu se fac restituiri de taxe pentru anulări.

  1. CHELTUIELI DE CĂLĂTORIE, MASĂ ŞI CAZARE (după caz):

Cheltuielile de călătorie, masă şi cazare vor fi suportate de către participanţi.

Cei care doresc cazare şi masă sunt rugaţi să specifice acest lucru în fişa de înscriere (nr. persoane, nr. zile etc.)

  1. CONDUITA ÎN CADRUL FESTIVALULUI:

Părinţii sau însoţitorii participanţilor, alţii decât Profesorii / Instructorii, nu au acces la
workshop-uri, în vestiare, în culise sau pe scenă.

Profesorilor / instructorilor nu le este permisă participarea la workshop-uri decât în cazul în care aceştia sunt ei înşişi înscrişi ca dansatori în cadrul festivalului.

Profesorii / instructorii vor însoţi participanţii în vestiare şi la scenă pe timpul repetiţiilor şi Galei de balet, dar nu le este permisă participarea alături de aceştia în gală sau la workshop-uri, decât în cazul în care aceştia sunt ei înşişi înscrişi ca dansatori în cadrul festivalului.

Sunt interzise vulgaritatea în mişcări, indecența vestimentară, muzica având texte inadecvate, mesajul provocator, instigator și necorespunzător unui act artistic.

Vă rugăm să păstrați curățenia în toate zonele, în special în toalete și în vestiare.

Sunt interzise fumatul, consumul băuturilor alcoolice, a gumei de mestecat în timpul festivalului, în sală, pe scenă, în vestiare şi în culise.

Alimentele și băutura sunt interzise în zona de concurs, în zonele aferente culiselor/vestiarelor.

Comportamentul necorespunzător, lipsit de fair play, pe scenă sau în sala de spectacol atrage după sine excluderea participantului/ţilor din festival.

Profesorii, instructorii, spectatorii pot fi eliminaţi din sală pentru comportament necorespunzător, aducând totodată excluderea din festival a participantului/ţilor pe care îi reprezintă.

Orice persoană care aduce daune locației, fie în interiorul sau exteriorul acesteia, prin neglijență sau prin abuz va/vor atrage excluderea participantului /ţilor pe care îi repprezintă din cadrul festivalului. Orice persoană care provoacă daune după cum s-a menționat mai sus își asumă întreaga responsabilitate financiară pentru reparații, înlocuire și/sau restituire.

Participanţii trebuie să părăsească scena imediat ce şi-au terminat reprezentaţia, luând cu ei toate accesoriile folosite sau căzute pe scenă în timpul dansului.

Accesoriile sunt permise atâta timp cât acestea sunt rapid aşezate pe scenă înainte de reprezentaţie şi sunt imediat luate de pe scenă după ce dansatorii îşi termină momentul artistic.

Antrenorilor nu li se permite să pună semne sau să intre pe scenă în timpul reprezentaţiei, decât dacă sunt ei inşişi înscrişi în festival ca şi dansatori.

Pentru siguranța tuturor, nu blocați culoarele, casa scărilor și ieșirile de urgență.

Efectele de orice fel care presupun folosirea focului sau producerea de scântei sunt strict interzise.

Organizatorul asigură asistență medicală.

Organizatorii nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele accidentări din perioada festivalului. Fiecare şcoală/ participant ar trebui să aibă asigurare proprie pentru accidente.

Toti participanţii şi ceilalţi deţinători de drepturi (părinţi / profesori) autorizează, prin prezenţa în cadrul Festivalului Internaţional „Youth International Ballet Gala”, folosirea, reproducerea, tipărirea şi publicarea numelor lor, imaginilor, a vocilor, fotografiilor în scopul promovării, difuzării. Aceasta implică şi folosirea fotografiilor şi a altor materiale audio şi video făcute pe scenă, la repetiţii şi în culise, promovarea evenimentului pe site-ul oficial al festivalului sau a oricărui alt produs, realizate în cadrul Festivalului Internaţional „Youth International Ballet Gala”.

Prin înregistrarea în Festivalul Internaţional „Youth International Ballet Gala” sunteţi de acord cu regulile şi regulamentul acestuia.

Vă aşteptăm cu drag şi vă urăm succes!

Cuvinte cheie pentru acest post

autor: Jaqueline

Cu o experiență de peste 20 de ani în arta baletului, Jaqueline Bratu dezvoltă copilului tău, prin metode și mijloace moderne, o postură corectă și elegantă, flexibilitate, forță, putere, echilibru, coordonare, ajutându-l astfel, să devină un profesionist desăvârșit în această artă.

Comentarii
1
FESTIVALUL INTERNAŢIONAL „YOUTH INTERNATIONAL BALLET GALA” – 24-26 NOIEMBRIE 2016 - Scoala de Balet Jaqueline

[…] Regulamentul Festivalului este disponibil la această adresă. […]

Comentariile sunt închise

Multumim pentru vizita!

Dacă vă place ce vedeți, ajutați-ne să răspândim frumosul cu un simplu click 🙂

Multumim pentru vizita!

Dacă vă place ce vedeți, ajutați-ne să răspândim frumosul cu un simplu click 🙂